CE SE ÎNTÂMPLĂ LA CONSILIUL LEGISLATIV?

PSD propune limitarea mandatului președintelui Consiliului Legislativ (CL) la 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia o singură dată, prin intermediul unui proiect legislativ Pl-x nr.36/2023 (https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=20626) aflat la Camera Deputaților, prima cameră sesizată.

În acest moment legea de organizare și funcționare a CL nu reglementează în niciun fel durata mandatului. După numirea lui Florin Iordache ca președinte, în Parlament a fost depus un proiect legislativ pentru limitarea acestuia. Pl-x nr.662/2020, propus de doi deputați USR (https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18992) a fost însă casat în februarie 2021.

PSD a preluat în 2023 doar o mică parte din cuprinsul Pl-x nr.662/2020 și a lăsat deoparte prevederile care nu-i conveneau și care aduceau claritate și predictibilitate în procesul de numire a președintelui CL și a președinților de secții, ceea ce face să nu luăm prea în serios dorința lor de a pune lucrurile în ordine.

În rest, Legea nr.73/1993 rămâne cum o știm, o lege chioară și șchioapă atunci când vine vorba de verificarea activității legislative a Parlamentului. Mai exact, amendamentele depuse în Parlament la proiectele de acte normative ajung pe masa CL doar dacă președintele comisiei sesizate în fond binevoiește să le trimită. Conform răspunsului primit de CL în urma unei solicitări de informații publice, acesta a primit, până în iunie 2022, doar 40 de amendamente în vederea avizării (a se vedea lista aici Avize CL pentru amendamente )

Asta deși majoritatea proiectelor de legi/legislative sunt modificate și completate în Parlament, uneori într-o formă care le face de nerecunoscut comparativ cu proiectele inițiale. Faptul că CL nu este lăsat, în mod intenționat, să se pronunțe asupra acestor intervenții legislative face să golească de sens activitatea de avizare în sine și scade semnificativ calitatea procesului legislativ. De altfel și Curtea Constituțională a atenționat, în jurisprudența sa, asupra acestei anomalii.

În luna mai 2022 Parlamentul a aprobat prin HBP nr.2/2022  un nou Regulament de organizare și funcționare a CL. Modificările intervenite sunt curajoase, în sensul în care amendamentele apar enumerate explicit ca intrând în sfera de avizare a CL:

“Consiliul Legislativ desfăşoară, în principal, următoarele activităţi:

  1. analizează proiecte de acte normative sau amendamente, din punctul de vedere al legalităţii soluţiilor preconizate şi al tehnicii legislative, al încadrării lor în contextul sistemului legislativ, al conexiunilor, al incidenţelor cu alte acte normative, al concordanţei cu reglementările Uniunii Europene şi al tuturor implicaţiilor acestora.(…)”

Articolele 24-25 din Regulament detaliază procedura de avizare

“Art. 23. -(1) Sunt supuse avizării Consiliului Legislativ următoarele categorii de proiecte de acte normative:

I.proiecte de legi iniţiate de Guvern:

a) proiectele de legi iniţiate de Guvern, anterior dezbaterii acestora în şedinţa Guvernului;

b) amendamentele la proiectele de legi supuse dezbaterii comisiei parlamentare sesizate în fond;

c) proiectele de legi adoptate în prima Cameră şi supuse dezbaterii celei de-a doua Camere a Parlamentului;

2.propuneri legislative:

a) propunerile legislative iniţiate de senatori şi deputaţi, după înregistrarea lor la una dintre Camerele Parlamentului;

b) amendamentele la propunerile legislative supuse dezbaterii comisiei parlamentare sesizate în fond;

c) propunerile legislative adoptate în prima Cameră şi supuse dezbaterii celei de-a doua Camere a Parlamentului;

III. iniţiative legislative ale cetăţenilor;

IV. proiecte de ordonanţe ale Guvernului:

a) proiectele de ordonanţe emise în baza unei legi speciale de abilitare, anterior supunerii lor spre adoptare în şedinţa Guvernului;

b) proiectele de ordonanţe prevăzute la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, anterior supunerii lor spre adoptare în şedinţa Guvernului;

V.proiecte de hotărâri cu caracter normativ ale Guvernului, anterior supunerii lor spre adoptare în şedinţa Guvernului;

VI.proiecte de regulamente şi instrucţiuni ale Consiliului Concurenţei.

(2) Sunt supuse avizării Consiliului Legislativ formele republicabile ale legilor, ale ordonanţelor şi ale hotărârilor cu caracter normativ ale Guvernului, precum şi cererile de rectificare a actelor normative, formulate de emitenţii sau iniţiatorii actelor normative.

Art. 24. -Solicitarea avizului se face de către:

a) secretarul general al Guvernului, în cazul proiectelor de legi prevăzute la art. 23 alin. (1) pct. I lit. a) şi al proiectelor de ordonanţe şi de hotărâri cu caracter normativ ale Guvernului prevăzute la art. 23 alin. (1) pct. IV şi V;

b) secretarul general al Camerei Parlamentului, în cazul proiectelor de legi prevăzute la art. 23 alin. (1) pct. I lit. c) şi al propunerilor legislative prevăzute la art. 23 alin. (1) pct. II lit. a) şi c);

c) preşedintele comisiei parlamentare sesizate în fond, în cazul amendamentelor la proiectele de legi prevăzute la art. 23 alin. (1) pct. I lit. b) şi la propunerile legislative prevăzute la art. 23 alin. (1) pct. II lit. b);

d) membrul comitetului de iniţiativă împuternicit în acest scop, în cazul iniţiativelor legislative ale cetăţenilor;

e) preşedintele Consiliului Concurenţei, în cazul proiectelor de regulamente şi instrucţiuni ale Consiliului Concurenţei;

f) secretarul general al Camerei Deputaţilor, în cazul formelor republicabile ale legilor, ale ordonanţelor şi ale hotărârilor cu caracter normativ ale Guvernului, precum şi în cazul cererilor de rectificare a actelor normative, formulate de emitenţii sau iniţiatorii actelor normative.

 Art. 25. -Avizul Consiliului Legislativ are caracter consultativ şi se emite în următoarele termene:

a) termenul solicitat de Guvern, care nu poate fi mai mic de 10 zile în cazul proiectelor de acte normative cu procedură obişnuită şi de două zile în cazul proiectelor de legi cu procedură de urgenţă;

b) 24 de ore, în cazul proiectelor de ordonanţe prevăzute la art. 23 alin. (1) pct. IV lit. b);

c) termenul stabilit de Biroul permanent al Camerei care l-a solicitat, în cazul proiectelor de legi prevăzute la art. 23 alin. (1) pct. I lit. c) şi al propunerilor legislative prevăzute la art. 23 alin. (1) pct. II lit. a) şi c);

d) termenul stabilit de comisia parlamentară sesizată în fond, în cazul amendamentelor prevăzute la art. 23 alin. (1) pct. I lit. b) şi pct. II lit. b);

e) termenul stabilit de preşedintele Consiliului Legislativ pentru instrucţiuni şi regulamente ale Consiliului Concurenţei;

f) cel mult 30 de zile de la sesizarea Consiliului Legislativ de către membrul comitetului de iniţiativă împuternicit în acest scop;

g) termenul stabilit de preşedintele Consiliului Legislativ pentru cererile de republicare sau de rectificare a actelor normative.”

Ce s-a întâmplat după modificarea Regulamentului? Nimic. În continuare Parlamentul a refuzat să trimită către CL amendamentele în vederea avizării. Acest lucru se poate verifica pe pagina de internet a CL, dedicată avizării legislative.

Pentru a da caracter obligatoriu avizării amendamentelor depuse în comisiile Parlamentului este necesar ca prevederile din Regulamentul de organizare a CL să fie preluate în Legea nr.73/1993.

Drept pentru care am făcut o propunere în acest sens chiar pe pagina de internet a Camerei deputaților. Până ieri a fost activ un link “Trimite propuneri” pe pagina proiectului legislativ. Procedura de consultare pusă la dispoziția celor interesați este una destul de meschină și poate fi găsită aici https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.lista?std=DZ

Propunerile venite din partea cetățenilor ajung doar la inițiatorii proiectului de lege/legislativ și sunt vizibile pe pagina proiectului  de lege/legislativ după validare.

Suplimentar, am trimis mail către 9 deputați, prin care le-am solicitat să depună, până la data limită de 16 martie,  amendamente la proiectul Pl-x nr.36/2023 în sensul alinierii prevederilor Legii nr.73/1993 la cele din Regulament, precum și de preluare integrala a prevederilor din Pl-x nr.662/2020 în actualul proiect.

Leave a Reply