Epopeea concediului medical pentru carantină – partea I bis

La scurt timp după ce atenționam asupra modului precar în care Ministerul Sănătății a reglementat regimul carantinei prin Ordinul nr.414/2020 și asupra necorelărilor cu OUG nr.158/2005 și cu normele de aplicare a ordonanței,  ministerul mai face o încercare, modificând din nou toate actele normative menționate mai sus. Repară pe o parte, strică pe alta. Rezultatul pe ansamblu este la fel de prost și relevă carențe serioase de logică și tehnică legislativă.

Dacă avem în vedere doar concediului medical de carantină pentru persoanele aflate în izolare la domiciliu, modificările au vizat, în principal, documentele care stau la baza acestuia și circuitul lor.

Astfel, începând cu 15 aprilie, Ordinul nr.622/2020 reformulează art.5 astfel:

Art. 5. (…)    (3) Persoana izolată la domiciliu în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), pentru a beneficia de concediu şi indemnizaţie de carantină, va completa şi va transmite doar medicului de familie, pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, o declaraţie pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. În acest caz nu se va mai elibera aviz epidemiologic sau orice alt document justificativ de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

    (4) Medicul de familie poate transmite certificatele de concediu medical către asiguraţi pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

După cum se poate vedea, alin.3 stabilește faptul că persoanele izolate la domiciliu vor completa o declarație pe propria răspundere pe care o vor transmite medicului de familie care va elibera, pe baza acesteia, certificatul de concediu medical.

 

Cum se completează Declarația pe propria răspundere

Începând cu 15 aprilie, DSP-urile au ieșit din circuitul emiterii certificatelor de concediu pentru carantină.

Declarația, modificată și ea prin Ordinul nr.622/2020, este în continuare incompletă și incoerentă. Astfel, în cuprinsul documentului apar posibile doar 3 din cele 4 cazuri de izolare la domiciliu: lipsește în continuare cazul de contact direct cu persoana cu simptome și care a călătorit în zone cu transmitere comunitară extinsă.

Iată forma actualizată a Declarației: declaratie Ordin414_2020

Este de neînțeles de ce nu a fost posibilă enumerarea celor 4 situații de izolare la domiciliu conform art.1 alin(3), să permită persoanei interesate să bifeze situația în care s-a aflat și să completeze datele relevante pentru fiecare situație în parte.

Așa cum este redactată, declarația poate fi completată doar de către ‘titularul’ izolării, adică de  persoana aflată într-una din primele 3 situații de izolare (art.1 alin(3) lit.a-c din Ordinul nr.414/2020). Este  evident însă că un membru de familie izolat la domiciliu poate avea și el nevoie de concediu medical de carantină și ar trebui să fie, din acest punct de vedere, titularul unei declarații pe propria răspundere. Formatul declarației nu permite însă acest lucru.

În cazul în care un membru de familie aflat la izolare are nevoie de certificat de concediu medical pentru carantină, acesta va trimite medicului de familie declarația titularului, adică persoana din cauza căruia a intrat în izolare. Membrul de familie va fi menționat la sfârșitul declarației. Evident, medicul de familie va trebui atenționat, separat, că de fapt solicitarea de concediu nu e a titularului.

În mod normal, deoarece declarația servește doar pentru eliberarea certificatului de concediu medical, aceasta ar trebui să cuprindă exclusiv persoanele pentru care se face această solicitare. Mai mult decât atât, având în vedere că Declarația este destinată medicului de familie, în ea ar trebui să apară doar datele persoanei înscrise la medicul de familie respectiv.

Cu toată acestea, mențiunea de la sfârșitul declarației, cu trimitere la Regulamentul nr.2016/679 (GDPR), sugerează că datele din declarație vor fi folosite și în alte scopuri, puse toate sub umbrela ‘asigurării protejării populaţiei împotriva unei ameninţări transfrontaliere grave la adresa sănătăţii’. Nu este însă clar cine sunt operatorii și nici cum sunt protejate drepturile persoanelor ale căror date personale sunt procesate.

 

Certificatul de concediu medical pentru carantină – un cartof fierbinte

Ordinul nr.414/2020 nu face nicio referire la faptul că medicul de familie face sau ar putea face vreo verificare a Declarației pe propria răspundere.  Este oricum o posibilitate pur teoretică deoarece medicii de familie consideră că, de fapt, nici nu ar trebui să fie ei cei care emit certificatele de concediu medical pentru carantină.

Argumentele lor se bazează pe Contractul-cadru care reglementează relația medicilor de familie cu Casele de sănătate. Conform normelor de aplicare a acestui contract-cadru, emiterea certificatelor de concediu medical reprezintă activități suport. Acestea trebuie să fie o consecinţă a actului medical acordat pentru serviciile prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază.

Ei bine, care este actul medical prestat de către medicul de familie care ar putea justifica eliberarea certificatului de concediu medical pentru carantină? Lucrurile nu sunt prea clare, nici în lege și nici altfel.

În situația în care o persoană apelează la medicul de familie exclusiv pentru eliberarea certificatului de concediu medical pentru carantină, actul medical nu există. Cu toate acestea medicul este plătit pentru activitatea suport de emitere a certificatului de concediu medical prin tariful ‚per capita’ pe care îl încasează lunar.

Există și posibilitatea ca o persoană sa apeleze la medicul de familie ca urmare a faptului că prezintă simptome de boală. Medicul nu îi poate cere să se izoleze la domiciliu doar din acest motiv. Ar trebui să stabilească dacă persoana se încadrează și într-una din  situațiile prevăzute de Ordinul nr.414/2020, ori asta ar fi posibil doar în contextul unei anchete epidemiologice.

Medicul va monitoriza  starea de sănătate a pacientului și va decide dacă este nevoie de contactarea serviciului de urgență. În acest context, emiterea ulterioară a certificatului de concediu medical pentru carantină ar putea fi considerată consecința unui act medical.

Punctul de vedere al FNPMF (Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie) referitor la eliberarea certificatelor de concediu medical pentru carantină este postat pe pagina de facebook. Pe scurt, FNPMF consideră că medicii de familie ar trebui scutiți de obligația emiterii acestor certificate și că sarcina ar trebui preluată de către Casele de Sănătate.

Iată comunicatul FNPMF:

 

Tratamentul discriminatoriu aplicat cetățenilor străini

Conform art.11 din OUG nr.158/2005, certificatele de concediu medical se eliberează de către medicul curant. Acesta nu este obligatoriu medicul de familie, poate fi și un medic specialist care are contract cu o casă de sănătate.

Acest lucru are o mare însemnătate pentru cetățenii străini (UE sau non-UE) care lucrează în România și care sunt asigurați în sistemul de sănătate dar nu sunt înscriși la un medic de familie. De ce nu sunt înscriși? Pentru că de cele mai multe ori nu cunosc legislația românească și/sau găsesc cu greutate un medic cu care să poată comunica. Drept urmare ei sunt privați de o bună parte din serviciile medicale la care au dreptul și de posibilitatea de a-și lua concediu medical.

De fapt, situația lor este chiar mai complicată. Chiar și atunci când sunt declarați de către angajatori prin intermediul declarației fiscale 112, cetățenii străini nu apar ca asigurați în SIUI (sistemul informatic unic integrat al CNAS). Acest lucru se datorează faptului că CNAS nu are un protocol încheiat cu IGI (Inspectoratul General pentru Imigrări) și nu preia de la acesta CNP-urile alocate cetățenilor străini rezidenți în România.

Dar să revin. Ordinul nr.414/2020 prevede faptul că doar medicii de familie pot elibera certificatul de concediu medical pentru carantină, în contradicție cu prevederile art. 11 alin(1) din OUG nr.158/2005. Desigur că prevederile ordonanței prevalează, fiind un act normativ de nivel superior, dar câți cetățeni străini știu asta și chiar dacă ar ști la ce le-ar folosi, dacă nu ar putea convinge pe nimeni.

 

Incoerență legislativă la superlativ

Ministerul Sănătății modifică OUG nr.158/2005 și normele de aplicare, probabil cu intenția să alinieze prevederile acestor acte normative cu cele ale Ordinului nr.414/2020. Socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg.

Astfel, printr-un articol nou, introduce o serie de prevederi derogatorii pentru concediile medicale pentru carantină:

Art. 201. – (1) În perioada situaţiei de urgenţă instituite în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute la art. 1, cărora li se interzice continuarea activităţii şi pentru care a fost instituită măsura de carantină ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19, beneficiază de concedii şi indemnizaţii pentru carantină, indiferent de locul în care aceasta se instituie respectiv instituţionalizată, la o locaţie declarată de către persoana carantinată sau prin izolare, care se acordă pentru perioada şi pe baza documentelor prevăzute prin ordin al ministrului sănătăţii, în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice.

   (2) Pentru persoanele aflate în situaţiile prevăzute la alin. (1), certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii de familie după ultima zi a perioadei de carantină, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgenţă instituite potrivit alin. (1).

   (3) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) reprezintă 75% din baza de calcul stabilită conform art. 10.

Art. 201 instituie două derogări de la articole existente deja în OUG nr.158/2005:

  • De la art.11, prin intermediul alin(2) – care stabilește că doar medicii de familie eliberează certificatele de concediu medical pentru carantină;
  • De la art.20, prin intermediul alin(1) – care stabilește că concediul pentru carantină ca urmare a pandemiei de coronavirus se acordă doar în perioada stării de urgență.

Cea de-a derogare ar putea avea sens în doar 2 variante de interpretare:

  1. Starea de urgență se va prelungi până când nu ar mai exista niciun caz de carantină sau de izolare la domiciliu.
  2. Toate cazurile de carantină și izolare la domiciliu vor înceta brusc la 15 mai (data cea mai recentă la care starea de urgență va înceta), adică începând cu 1 mai nu va mai exista nicio persoană suspectă de infectare cu coronavirus care să fie nevoită să intre la izolare la domiciliu.

Ambele variante de interpretare sunt neverosimile, astfel că, în ansamblul lui, Art. 201  este lipsit de sens. Îmbolnăvirile vor continua și, cel puțin teoretic, anchetele epidemiologice vor continua să aibă loc pentru a fi identificate contactele directe. Ceea ce înseamnă că, în continuare, vor exista situații de izolare la domiciliu și, posibil, de carantină.

Dacă la data de 15 mai starea de urgență va înceta, Art. 201 își va înceta aplicabilitatea și vom reveni la celelalte articole aplicabile, respectiv art.11 și art.20. Aceste articole se potrivesc ca nuca în perete cu Ordinul nr.414/2020, care va continua la rândul lui să producă efecte și după data de 15 mai.

Dar să avem răbdare. Până la 15 mai  ministrul sănătății are timp berechet să mai facă niște experimente legislative.

Forma actualizată a Ordinului nr.414/2020: Ordin 414_2020 actualizat

 

Liliana Bolan

Analist legislativ

Leave a Reply