Epopeea concediului medical pentru carantină – partea I

Ce este concediul medical pentru carantină?

Conform OUG nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Concediul şi indemnizaţia pentru carantină se acordă asiguraţilor cărora li se interzice continuarea activităţii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită prin certificatul eliberat de direcţia de sănătate publică.

Normele de aplicarea OUG nr.158/2005 aduc câteva lămuriri suplimentare:

Certificatul de concediu medical pentru carantină se eliberează de medicul curant asiguraţilor cărora li se interzice continuarea activităţii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită în certificatul eliberat de organele de specialitate ale direcţiilor de sănătate publică. Dacă durata perioadei de carantină stabilită de organele de specialitate ale direcţiilor de sănătate publică depăşeşte 90 de zile nu este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

Din cauză că nu există un act normativ care să reglementeze izolarea sau autoizolarea la domiciliu, din punct de vedere legal aceste două situații nu pot fi asimilate carantinei și, în consecință, nu intră, până la apariția din data de 12 martie a Ordinului nr.414/2020, sub incidența prevederilor OUG nr.158/2005.

Pe de altă parte, orice persoană prejudiciată de acest vid legislativ poate invoca în favoarea sa comunicatele de presă ale autorităților, eventualele acte individuale emise de către DSP-uri sau declarații pe propria răspundere date către acestea.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate iese cu un comunicat în data de 27 februarie prin care aduce clarificări în legătură cu eliberarea certificatului de concediu medical:

http://www.casan.ro/post/type/local/comunicat-reglementari-privind-acordarea-concediului-medical-i-a-indemnizatiei-pentru-carantina.html

Certificatul denumit adeverință

DGASMSP – direcție din cadrul Ministerului Sănătății  – emite în data de 24 februarie  Adresa nr.VSC 2056/24.02.2020 către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, care conține instrucțiuni privind emiterea certificatului de concediu medical.

Adresa nu apare pe pagina de internet dedicată:

http://www.ms.ro/organizare/directia-generala-de-asistenta-medicala-si-sanatate-publica-2/)

Este de găsit însă, spre exemplu, pe pagina Colegiului Medicilor din România:

https://www.cmr.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/Eliberarea-concediilor-medicale-%C3%AEn-caz-de-carantina-click-aici.pdf

 

Informațiile și instrucțiunile din cuprinsul Adresei DGASMSP diferă substanțial de ceea ce se comunicase anterior de către Ministerul Sănătății și de către Grupul de comunicare strategică. Astfel:

– nu există nicio referire la autoizolare: se vorbește doar despre carantina la domiciliu sau în spații special amenajate;

– carantina (instituționalizată sau la domiciliu) se instituie de către DSP doar pentru persoanele intrate în țară prin punctele de frontieră;

– Nu este clar momentul în care certificatul care atestă carantina este eliberat de către DSP dar se subînțelege că ar fi data intrării în carantină sau o dată apropiată acesteia, fiind transmis aparținătorilor persoanei aflate în carantină (care nu se poate deplasa înafara locației stabilite pentru carantină).

O variantă a adresei, care conține și modelul de certificat care trebuie eliberat de către DSP, este de găsit pe pagina Casei de sănătate Teleorman. Certificatul poartă denumirea de Adeverință.

http://www.cnas.ro/castr/media/postFiles/2020_02_26%20cm_carantina.pdf

 

Până aici lucrurile par relativ clare. Ce se întâmplă însă în realitate? Greu de aflat, deoarece nu există informații pe paginile de internet ale DSP-urilor județene.

Ca o excepție, DSP Iași publică decizia privind eliberarea certicatului/adeverinței, care se transmite direct medicului de familie la solicitarea acestuia și nu aparținătorilor, cum era precizat în adresa DGASMSP:

Înlocuirea certificatului cu adeverința nu este întâmplătoare. Dincolo de posibila confuzie care s-ar putea face între certificatul DSP și certificatul de concediu medical certificatul ar trebui, așa cum îi zice numele, să certifice. Lucru care presupune în primul rând un document cu regim special precum și o anumită acuratețe a informației. Astfel de cerințe sunt, dealtfel, normale, având în vedere că pe baza acestui document se obțin drepturi de asigurare socială.

Certificatul de concediu medical este doar o transcriere a certificatului DSP, având avantajul că este un document cu un circuit deja reglementat în sistemul asigurărilor de sănătate.

 

Efervescența legislativă din luna martie

După zborul sub radar al Ministerului Sănătății pe tot parcursul lunii februarie și care a semănat foarte bine cu o disperată fugă de răspundere, luna martie aduce o avalanșă de acte normative. Printre acestea și cele care privesc în mod direct concediul medical pentru carantină, respectiv:

  • Ordinul nr.414/2020 cu modificările ulterioare, privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei
  • OUG nr.30/2020, care modifică OUG nr.158/2020 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
  • Ordinul nr.417/2020 pentru modificarea Normelor de aplicare a OUG nr.158/2005
  • Ordinul nr.502/2020 pentru modificarea Normelor de aplicare a OUG nr.158/2005

Denumirea Ordinului nr.414/2020 este identică cu  a Ordinului nr.313/2020, nepublicat în Monitorul Oficial. Povestea acestui ordin și a modului în care carantina și izolarea au funcționat pe baza comunicatelor oficiale o puteți citi aici:

https://www.bbexpert.ro/Carantina-i-comunicatele-a6_33.htm

Ordinul nr.414/2020 este publicat în Monitorul Oficial și intră în vigoare pe 12 martie.

 

Recomandarea de izolare sau autoizolare?

Ordinul nr.414/2020 este un comunicat de presă cu pretenții de act normativ. Avem toate motivele să credem că lejeritatea reglementării și formulările evazive și incomplete au fost deliberate.

După  două săptâmâni actul este modificat prin Ordin nr.497/2020. Forma actualizată reflectă presiunile care s-au exercitat pentru a degreva cât mai mult de atribuții DSP-urile, dar rezultatul este imprevizibil.

Consecințele directe ale unui act normativ ambiguu sunt, pe de o parte, gradul scăzut de conformare – ca urmare a dificultăților de interpretare și aplicare a legii, iar pe de alta suprasolicitarea autorităților cu cereri de clarificare și de îndrumare. Adică exact ceea ce un legiuitor ar trebui să-și propună să evite cu prioritate.

Ne oprim în acest moment la prevederile care au legătură cu concediul medical pentru carantină.

Considerăm improprie folosirea formei impersonale  ‘se instituie’ în cazul unei măsuri de carantinîă decisă de către autorități așa cum este cea prevăzută la art.1 alin(2).

Apreciem ca fiind inacceptabilă forma impersonală ‘se instituie’ în cazul izolării la domiciliu. Prin coroborarea cu conținutul Adeverinței de la Anexa 1, izolarea e un amestec de măsuri dispuse de către autorități și măsuri de izolare voluntară (Menţionez că mi s-a recomandat izolarea/m-am autoizolat la adresa...), fără a putea distinge clar când intervine recomandarea și când decizia persoanei. Pe de altă parte nu putem aprecia în niciun fel gradul de obligație pe care îl presupune recomandarea din cuprinsul textului normativ.

Cazurile de expunere, conform actului normativ, sunt următoarele:

Se instituie măsura de izolare la domiciliu următoarelor categorii de persoane:

  1. a) persoane care au călătorit în ultimele 14 zile în localităţi din zonele afectate de COVID-19, altele decât cele cu transmitere comunitară extinsă (zona galbenă);
  2. b) persoane care au intrat în contact direct cu persoanele cu simptome şi care au călătorit în zone cu transmitere comunitară extinsă;
  3. c) persoane care au intrat în contact direct cu persoanele care au fost confirmate cu coronavirus (COVID-19);
  4. d) membri de familie ai unei persoane care se încadrează în una dintre situaţiile de mai sus.

Există totuși unele neclarități. Astfel, nu este definit contactul direct, nu este explicat ce înseamnă persoană simptomatică iar lit.b al art.1 alin(3) este ambiguu – nu e clar dacă cele două condiții cumulative se referă la persoana care intră în izolare sau la cea simptomatică.

Nu este clar de ce persoanele care au călătorit în zone cu transmitere comunitară extinsă, declarate ca atare pe teritoriul țării, nu intră în izolare. În acest moment, deși o serie de localități au intrat în carantină, ele nu sunt declarate oficial zone roșii și nici măcar zone galbene (afectate de COVID-19).

Din punct de vedere al izolării, momentul intrării în izolare e problematic atunci când decizia e luată de persoana în cauză, deoarece textul normativ nu precizează dacă decizia trebuie comunicată sau nu cuiva.

Momentul ieșirii din izolare este și el problematic. Alin(4) al art.1 este confuz deoarece prevede simultan două recomandări (‘poate ieși’) de ieșire din izolare, fără a stabili o ordine de prioritate. Din interpretarea textului reiese că dacă persoana simptomatică cu care s-a intrat în contact nu este confirmată ca fiind infectată (suspiciunea este infirmată),  contactul direct poate ieși din izolare mai devreme de 14 zile.

 

Apare o declarație

Absurditatea textului normativ se relevă în toată splendoara sa prin prevederile art.5 alin(3) din Ordinul nr.414/2020.

‘Persoana izolată, care are nevoie de concediu conform alin. (1), completează o declaraţie pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.’

Declarația are în vedere doar 2 din cele 4 situații de izolare, respectiv lit.a) și c) ale art.1 alin(3). Să înțelegem că pentru celelalte 2 situații nu e nevoie de declarație?

La ce este bună declarația? Cui îi este adresată și ce ar urma să facă cu ea?

Se pare că la momentul publicării actului normativ legiuitorul nu avea răspuns la întrebările de mai sus. Două zile mai târziu, o dată cu apariția Ordinului nr.502/2020 pentru aprobarea modificărilor la normele de aplicare ale OUG nr.158/2005, se pare că ajunsese  la o (oarecare) concluzie:

Art. 781   (6) Pentru categoriile de persoane nominalizate la art. 1 alin. (3) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei, cu modificările şi completările ulterioare, medicul de familie eliberează certificatul de concediu medical pentru carantină cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (3) din acelaşi ordin.’

Aparent, din interpretarea textului de lege, medicul de familie ar trebui să elibereze certificatul de concediu medical pe baza declarației prevăzute de Ordinul nr.414/2020. Pe de altă parte acest lucru nu este posibil deoarece încalcă flagrant prevederile OUG nr.158/2005, actul normativ de nivel superior, care prevede expres că eliberarea certificatului se poate face doar pe baza certificatului (numit adeverință) emis de către DSP.

În aceeași logică de interpretare propusă de Ministerul Sănătații, certificatul prevăzut de OUG nr.158/2005 ar fi eliberat doar pentru persoanele aflate în carantină instituționalizată, așa cum apare prevăzut în același art. Art. 781   al Ordinului nr.502/2020:

‘Documentul care atestă ieşirea din starea de carantină instituţionalizată a persoanei asigurate, necesar pentru eliberarea certificatelor de concediu medical, se poate solicita şi se poate transmite de către direcţiile de sănătate publică persoanelor aflate în această situaţie şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.’

În contextul unui cadru legislativ aiuritor, reacțiile DSP-urilor sunt pe măsură.

Astfel, DSP București are propria sa interpretare privind Declarația prevăzută de Ordinul nr.414/2020, transmisă prin intermediul unui comunicat din data de 27 martie: Declarația se transmite DSP care, mai departe, emite certificatul.

http://www.dspb.ro/diverse/dspb-270320.pdf

DSP Iași are o cu totul altă interpretare, așa după cum se poate vedea în comunicatul din data de 8 aprilie. Ea prevede că medicii de familie vor elibera certificatul medical doar pe baza Declarației, deși procedura este, așa cum am argumentat mai sus, nelegală.

http://dspiasi.ro/wp-content/uploads/2020/04/08.04.2020-ANUNT-MEDICII-DE-FAMILIE-ELIBERAREA-CONCEDII-MEDICALE.pdf

 

DSP Timișoara adresează în mod particular problema membrilor de familie obligați la izolare, care nu se regăsesc în Declarație. Autoritatea decide că vor da și ei această declarație, care va sta la baza Certificatului de concediu medical pentru carantină. Altfel, opinia este similară celei a DSP Iași, certificatul medical se eliberează doar în baza Declarației persoanei aflate la izolare.

https://www.dsptimis.ro/data_files/content/prima-pagina/files/anunt-2020-03-04.pdf

 

DSP Constanța are o interpretare mai elaborată. În opinia lor Declarația se transmite DSP care eliberează certificatul/adeverința necesară medicului de familie.

Încheiem cu interpretarea DSP Cluj, care are o abordare digitalizată. Declarația se completează online și stă la baza unui aviz transmis electronic, care este folosit pentru eliberarea certificatului de concediu medical pentru carantină:

http://www.dspcluj.ro/

Cu un cadru legislativ atât de prost și o aplicare neunitară la nivel teritorial, persoanele izolate sunt cu totul pe cont propriu în incercarea de a-și rezolva problemele.

Credeți că lucrurile se termină aici? Nici vorbă. Epopeea concediului medical pentru carantină e departe de a se fi încheiat. Și asta pentru că nu întotdeauna este vorba despre un concediu și o indemnizație (care prespune realizarea unui stagiu de cotizare) sau pentru că plata indemnizației este foarte problematică în condițiile eliberării cu întârziere a certificatelor de concediu medical. Despre toate  acestea puteți citi în partea a-II-a a acestui articol.

Liliana Bolan

Analist legislativ

Puteți vedea aici forma actualizată a Ordinului nr.414/2020: Ordin 414-2020

 

Leave a Reply