Ordinul MAI nr.533/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de acte normative în Ministerul Administrației și Internelor (actul nu a mai fost modificat de la data aprobării)

Regulament_MAI

Leave a Reply