Șomajul tehnic și starea de urgență

COVID-19 – CINE, CÂT și CÂND primește indemnizația de șomaj tehnic?

După ce a cunoscut mai multe forme intermediare și la 5 zile distanță de data instituirii stării de urgență, OUG nr.30/2020, care modifică regimul șomajului tehnic, este publicată în Monitorul Oficial. (MO nr.231 din data de 21 martie, art.XI-XIII).

Poți vedea textul de lege aici:

extras OUG30

Scopul principal al ordonanței este acela de a  încuraja angajatorii să folosească șomajul tehnic ca alternativă la alte măsuri de gestionare a crizei, mai dezavantajoase însă pentru salariați (insolvență, reorganizare însoțită de concedieri, concediu fără plată). În subsidiar, măsura șomajului tehnic ar asigura distanțarea socială – principala modalitate de stopare a răspândirii coronavirusului.

Este totuși probabil ca ținta să fie doar parțial atinsă. Măsurile sunt luate doar pe durata stării de urgență, deși este de așteptat ca ritmul de revenire al economiei la nivelul de dinainte de pandemie să fie unul lent.

O altă abordare ar fi fost aceea de a menține plafonarea indemnizației de șomaj tehnic pe parcursul mai multor luni, măsură însoțită de reducerea treptată a nivelului subvenției acordate.

 

Ce este șomajul tehnic?

Conform art.52 alin.1 lit.c) din Codul muncii, șomajul tehnic reprezintă întreruperea sau reducerea temporară a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare. Măsura este luată unilateral de către angajator și este însoțită de obligația corelativă de a plăti o indemnizație, în condițiile prevăzute la art.53.

 

CÂT este indemnizația de șomaj tehnic?

În contextul OUG nr.30/2020, suma este aceeași, indiferent dacă angajatorul îndeplinește sau nu condițiile pentru primirea subvenției din fondul de șomaj.

Indemnizația brută este stablită la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

Salariul mediu brut este de 5429 lei. În consecință, indemnizația brută maximă este de 4072 lei.

 

CINE poate primi indemnizația de șomaj tehnic?

  1. Salariații companiilor a căror activitate a fost afectată în mod direct de interdicțiile instituite ca urmare a declarării situației de urgență, aflați deja în șomaj tehnic sau care vor intra în șomaj tehnic după data de 21 martie.

Activitățile suspendate până în acest moment, ca urmare  a stării de urgență:

  • Serviciile stomatologice, cu excepția urgențelor;
  • Comercializarea cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici, cu excepţia vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice şi a serviciilor de curăţătorie;
  • Servirea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spaţiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locaţiei;
  • Activităţile culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear şi de îngrijire personală, realizate în spaţii închise;
  • Evenimentele care presupun participarea a peste 100 de persoane, în spaţii deschise;
  • Transportul aerian internațional de persoane, pe anumite rute;
  • Activitățile de învățământ.

 

  1. Salariații companiilor a căror activitate a fost afectată în mod indirect de pandemie și care vor fi trimiși în șomaj tehnic după data de 21 martie.

Subvenționarea de către stat a indemnizațiilor de șomaj se face diferențiat, astfel:

a) Pentru toți salariații aflați în șomaj tehnic, în cazul companiilor menționate la pct.1, dacă dețin certificatul de situații de urgență emis de către Ministerul Economiei. Condițiile de eliberare a acestui document nu au fost încă publicate.

b) Pentru  maxim 75% dintre salariați, în cazul companiilor menționate la pct.2, dacă îndeplinesc cumulativ 2 condiții:

– au încasări mai mici cu cel puțin 25% comparativ cu

media încasărilor din lunile ianuarie și februarie;

–  nu au fonduri suficiente pentru plata salariilor;

 

CÂND este plătită indemnizația?

Acesta este aspectul cel mai neclar al ordonanței și care generează impredictibilitate.

În mod convențional, plata către salariați a indemnizației de șomaj tehnic ar trebui făcută la aceleași termen prevăzut pentru plata salariilor.

Poate angajatorul să amâne și să condiționeze plata indemnizațiilor de șomaj tehnic de încasarea subvenției,  chiar dacă dispune de o parte sau de  toate fondurile necesare?

Prin prisma Codului Muncii, nu. O dată cu trimiterea în șomaj tehnic a unui salariat se instituie automat obligația corelativă de a plăti indemnizația aferentă, la nivelul prevăzut de OUG nr.30/20020. Această obligație precede dreptul angajatorului de a primi o subvenție reprezentând echivalentul indemnizației.

Este însă posibil și probabil, în mod obiectiv, ca angajatorii să nu poată plăti integral salariile și/sau indemnizațiile și să fie nevoiți să gaseasca criterii de alocare a fondurilor disponibile, respectiv să facă plăți parțiale și/sau eșalonate.

Prin prisma OUG nr.30/2020, discutabil. În mod evident legiuitorul și-a propus să încurajeze angajatorii să folosească șomajul tehnic în schimbul unor măsuri mai defavorabile angajaților. În aceste condiții angajatorii ar putea considera că sunt îndreptățiți să aștepte încasarea subvenției pentru a plăti la rândul lor indemnizațiile de șomaj tehnic, prelungind în acest fel termenul de plată dincolo de cel prevăzut în contractul de muncă pentru plata salariului (drepturilor salariale).

OUG nr.30/2020 nu a reușit să găsească un echilibru între cele două abordări, drept pentru care legiuitorul a lăsat problema nerezolvată și a făcut loc unor posibile abuzuri.

Astfel, dacă mergem pe prezumția că OUG nr.30/2020 nu interzice angajatorului amânarea plății indemnizațiilor de șomaj până după încasarea subvenției (chiar și în cazul în care angajatorul dispune de fonduri pentru plata parțială sau integrală a acestora), ne lovim de o serioasă lacună în textul de lege și anume termenul limită până la care angajatorul este obligat să facă plata indemnizațiilor către salariați.

Lipsa acestui termen ne face să presupunem că legiuitorul nu a dorit să atragă în mod deosebit atenția asupra posibilității de amânare a plății indemnizațiilor, prezumând buna credință a angajatorilor și dorința acestora de a sprijini în mod real salariații aflați în dificultate.

În cazul în care angajatorul decide să aștepte încasarea subvenției iar statul respectă termenul de plată de maxim 30 de zile, termenul de plată a indemnizațiilor s-ar putea prelungi cu  maxim 60 de zile peste cel prevăzut în contractul de muncă, în funcție de data transmiterii documentelor necesare rambursării. Acest termen presupune că, imediat după încasarea subvenției, angajatorul va face la rândul lui plata indemnizațiilor restante.

 

Autor: Liliana Bolan

Specialist legislație

Leave a Reply